Đề tài “Nhà ở ven đô”

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng quốc tế 1 + 1 > 2
Đơn vị đồng hành: UBND huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Đề tài “Zu – Không gian số 0: Hướng tới tái cấu trúc không gian đô thị hiện hữu”

Đề tài “Giải pháp và thiết kế cho cho không gian công cộng trong nhà ở cao tầng”

Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH MTV THO.A (Atelier tho.A)
Đơn vị đồng hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF)
Nhà tài trợ: GROHE

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần
Kiến trúc Lập Phương (CUBIC)

Đề tài Đề tài “Trí tuệ nhân tạo: Từ kiến trúc đến đời sống”

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Kiến Trúc Việt
Đơn vị đồng hành: Công ty TNHH Keppel Land Việt Nam
Nhà tài trợ: INAX

Đề tài “Mô hình nhà ở tái lập”

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng TTA Partners
Đơn vị đồng hành: Công ty TNHH Biệt Thự Vàng
Nhà tài trợ: American Standard